x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KAJOS2 Johtajuus kunta- ja alueyhteisöissä 6 op
Vastuutaho
Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
Aluetieteen professori

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla perehdytään johtajuuden (leadership) teorioihin ja käytäntöihin kunta- ja aluekehittämisen kontekstissa. Opintojakson tavoitteena on tarjota opiskelijoille sellaisia ajattelumalleja ja analyyttisiä viitekehyksiä, joiden avulla on mahdollista ymmärtää johtajuuden erilaisia ilmenemismuotoja aluekehityksessä sekä vahvistaa opiskelijoiden omaa johtajuuspotentiaalia.

Sisältö

- Johtajuuden luonne, mahdollisuudet ja rajoitteet kunta- ja aluekehittämisessä
- Valta ja vaikutusvalta kunta- ja aluekehittämisen verkostoissa
- Johtajuustutkimuksen koulukuntien kriittinen arviointi kunta- ja aluekehittämisen kontekstissa
- Jaettu johtajuus
- Johtajuus menneiden kehityspolkujen ja tulevaisuuden mahdollisuuksien leikkauspisteenä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Syventävät opinnot (Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma)
Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu