x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KAJOA11A Alueet ja innovaatio 7 op
Vastuutaho
Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
Aluetieteen professori

Yleiskuvaus

Perehdyttää innovaatiotoiminnan alueelliseen ulottuvuuteen, keskeisiin ajattelumalleihin ja ydinkäsitteisiin

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tuntemaan paikalliseen ja alueelliseen innovaatiotoimintaan liittyvät keskeiset teoriat, käsitteet ja mallit.

Sisältö

- Alueelliset innovaatioympäristöt ja –järjestelmät
- Innovaatiopolitiikka alueellisesta näkökulmasta
- Yliopistojen rooli innovaatiotoiminnassa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Opintojakso perustuu itsenäiseen opiskeluun verkosta saatavan materiaalin avulla. Opintojakson voi aloittaa koska tahansa ottamalla yhteyttä kurssista vastaavaan opettajaan ja sopimalla hänen kanssaan aikataulusta. Tarkemmat ohjeet suoritustavasta ja materiaalista saa kurssista vastaavalta opettajalta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu