x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KAJOP2B Kunnat ja hyvinvointi, kirjallisuus 4 op
Vastuutaho
Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
Kunnallispolitiikan lehtori

Yleiskuvaus

Kunnat ja hyvinvointi - luentosarjaan liittyvä kirjallisuus.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy kirjallisuuden avulla kuntien asemaan ja toimintaan yhteiskunnassa, kuntajohtamisen peruskäsitteisiin sekä kansalaisten hyvinvoinnin toteutumiseen.

Sisältö

Kuntien organisaatio, tehtävät, talous ja johtaminen. Kuntajohtamisen käsitteet ja toiminnot.
Kuntien sopeutuminen yhteiskunnan muutokseen.
Kansalaisten hyvinvointi.

Toteutustavat

Kirjallisuustentti, jossa suoritetaan seuraavat neljä teosta:
1. Korhonen, Sirpa – Merisalo, Maria (Toim.): Toimiva kunta. Kuntakoulutus Oy. Helsinki 2008
2. Anttiroiko, Ari-Veikko – Haveri. Arto – Karhu, Veli – Ryynänen, Aimo – Siitonen, Pentti (Toim.): Kuntien toiminta, johtaminen ja hallintasuhteet. Tampere University Press. 3. uud. painos. Tampere 2007.
3. Kantola, Anu – Kautto, Mikko: Hyvinvoinnin valinnat. Suomen malli 2000-luvulla. Sitra ja Edita. Helsinki 2002.
4. Moisio – Karvonen – Simpura – Heikkilä: Suomalaisten hyvinvointi 2008. Stakes. Helsinki 2008

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisuus suoritetaan yhdellä kertaa. Jokaisesta teoksesta tulee yksi esseetyyppinen kysymys.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu