x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KAJOP2A Kunnat ja hyvinvointi, luennot 3 op
Vastuutaho
Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
Kunnallispolitiikan lehtori

Yleiskuvaus

Opiskelija saa perustiedot kuntien asemasta yhteiskunnassa ja kuntien toiminnasta kansalaisten hyvinvoinnin turvaamisessa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu kuntien tehtäviin, palvelu- ja rahoitusjärjestelmiin, palvelujen erilaisiin järjestämistapoihin sekä kansalaisten hyvinvointiin ja alueiden kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin.
Opiskelija oppii tuntemaan kuntajohtamisen, kunnallisen hyvinvointipolitiikan ja kuntien kehittämisen peruskäsitteet, kunnallishallinnon erilaiset mallit ja ajankohtaiset uudistamishankkeet. Opiskelija osaa tunnistaa kuntien asemaan ja toimintaan kohdistuvia teoreettisia lähestymistapoja ja kehityssuuntia.

Sisältö

Kuntien asema osana yhteiskuntaa ja julkista sektoria, kunnallishallinnon erilaiset mallit, kuntien ja valtion väliset suhteet, kuntien vastuu kansalaisten hyvinvoinnista ja alueyhteisöjen kehittämisestä, kunnallinen hyvinvointipolitiikka, kuntien hallinto- ja palvelujärjestelmät, vaihtoehtoiset palvelustrategiat, kuntajohtamisen ja kuntalaisten osallistumisen periaatteet.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu