x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KAJOH2 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 2 op
Vastuutaho
Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
Assistentti, yliassistentti, lehtori

Yleiskuvaus

Aktiivinen opintojen suunnittelu ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) kuuluvat pakollisina osina aluetieteen ja ympäristöpolitiikan/kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelmaan.

Osaamistavoitteet

Henkilökohtaisen opintojen suunnittelun (HOPS) tavoitteena on ohjata ja tukea opiskelijaa omien opintojensa suunnittelussa ja opinnoissa etenemisessä. HOPS:in laadittuaan opiskelija kykenee hahmottamaan opinnoista muodostavan kokonaisuuden, yksittäisten opintojaksojen roolin osana laajempien oppimistavoitteiden saavuttamista sekä asiantuntijuuden rakentumisen kumulatiivisen luonteen.

Sisältö

Opintoja suunnitellaan koko opiskelun ajan jaa suunnitelmia tarkastetaan opiskelijan olosuhteiden ja opiskelutilanteen tai -tavoitteiden muuttuessa. Opintosuorituksena jakso muodostuu kahdesta osasta:

a) opintosuunnittelulomakkeen täyttämisestä; ja
b) suunnitelman tarkastamisesta.

HOPS tarkastetaan pääsääntöisesti tutkielmaseminaarin yhteydessä 3. vuoden keväällä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 1 t 0 t
Yksilöopetus 1 t 0 t
Itsenäinen työskentely 6 t 1 t

HOPS täytetään ja palautetaan vastuuopettajalle 1. opintovuoden keväällä ja tarkastetaan 3. opintovuoden keväällä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu