x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YTEK5 Erityisalueiden kirjalliset työt 4–10 op
Vastuutaho
Yhdyskuntatekniikka
Vastuuhenkilö
Yhdyskuntatekniikan lehtori

Yleiskuvaus

Jakso antaa mahdollisuuksia vaihtoehtoisiin yhdyskuntatekniikan suorituksiin erikseen opettaja kanssa sovittavalla tavalla.

Osaamistavoitteet

-Kehittää valmiuksia itsenäiseen kirjoittamiseen ja teeman käsittelyyn sekä tutkimukseen.
-Mahdollistaa tutkielmien aihepiirien laajentamisen yhdyskuntien fyysisen rakenteen, yhdyskuntarakentamisen ja infrastruktuuriproblematiikan suuntaan..

Sisältö

Itsenäisesti suorittaen laaditaan essee, harjoitusaine tai pienimuotoinen tutkimus yhdyskuntatekniikan teemoja sivuavasta aiheesta. Käsiteltävät aihepiirit:
1) Ympäristö, ympäristönsuojelu, ympäristöongelmat
2) Yhdyskunnat, yhdyskuntasuunnittelu, kaavoitus
3) Yhdyskuntarakentaminen, infrastruktuuri, ylläpitotoiminta
4) Kaupunkikehittäminen, maapolitiikka, kiinteistötalous

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely erikseen vastuuopettajan kanssa sovittavaan tapaan.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Töiden sisältö sovitaan kunkin suorituksen osalta erikseen vastuuopettajan kanssa. Lisäohjeet opettajalta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opintojakson aikaisempi nimi YTEK41/42

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Yhdyskuntatekniikka (Yhdyskuntatekniikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu