x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUPOA4 Kunnallinen ympäristö- ja yhdyskuntapolitiikka 6 op
Vastuutaho
Kunnallispolitiikka
Vastuuhenkilö
Yhdyskuntatekniikan lehtori

Yleiskuvaus

Yhdyskuntapolitiikalla viitataan paikallisyhdyskuntien rakennetun ympäristön kehittämisen kysymyksiin ja ympäristöpolitiikalla vastaavasti kestävän kehityksen ideaan ja sen toteutumismahdollisuuksiin kuntatasolla yhdyskuntakehittämisen yhteydessä. Kurssi keskittyy näiden vuorovaikutuksen kysymyksiin.

Osaamistavoitteet

Tunnetaan kestävän kehityksen määrittelyt ja arvolähtökohdat ja ymmärretään paikallisen/alueellisen tason kehittämisen lähtökohtia ja reunaehtoja ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmista. Tunnetaan ympäristöasioiden institutionaaliset järjestelmät sekä ympäristöpolitiikan toteutus ja organisointi kuntatason käytännön toiminnassa ja suunnittelussa.

Sisältö

- kestävän kehityksen idea, käytännöt ja toteuttaminen kunnissa ja paikallistasolla.
- paikallisen ympäristöpolitiikan lähtökohdat, ympäristön tila ja ympäristöongelmat.
- yhdyskuntasuunnittelun, -rakentamisen ja yhdyskunnan toiminnan ympäristövaikutukset sekä paikalliset strategiat ja toimenpiteet haitallisten vaikutusten estämiseksi.
- vaikutusten arviointi osana paikallista suunnittelua, rakentamista ja yhdyskuntakehittämistä.

Toteutustavat

Virikeluentoja, joihin liittyen toteutettu työseminaari.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Oheiskirjallisuus, omakohtaiset työt ja töiden esittelyt sekä muu suoritustapa määritellään työseminaarin yhteydessä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Aineopinnot (Kunnallispolitiikka)
Johtamiskorkeakoulu
Yhdyskuntatekniikka (Yhdyskuntatekniikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu