x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPOS4F Ympäristöpolitiikan syventävä kirjallisuus, Ympäristö ja luonnontieteet 4 op
Vastuutaho
Ympäristöpolitiikka

Osaamistavoitteet

Perehdyttää yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen keskeisiin suuntauksiin.

Sisältö

Luonnontieteellisen tiedon ja ajattelun merkitys ympäristöpolitiikalle.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

– Worster: Nature’s Economy. Cambridge UP. 1977 tai uudempi.

– Bocking: Nature’s Experts: Science, Politics, and the Environment. Rutgers University Press 2005.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu