x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPOS4C Ympäristöpolitiikan syventävä kirjallisuus, Ympäristöpolitiikan muotoutuminen 4 op
Vastuutaho
Ympäristöpolitiikka

Osaamistavoitteet

Perehdyttää yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen keskeisiin suuntauksiin.

Sisältö

Ympäristöpolitiikan syntyä ja muotoutumista analysoiva peruskirjallisuus.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

– Macnaghten–Urry: Contested Natures, SAGE 1998.

– Hajer: The Politics of Environmental Discourse. Clarendon Press. Oxford 1995.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu