x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPOS8 Ympäristöpolitiikan erikoiskurssit 10 op
Vastuutaho
Ympäristöpolitiikka
Vastuuhenkilö
Ympäristöpolitiikan opettajat

Yleiskuvaus

Erikoiskursseja sopimuksen mukaan, myös muissa oppiaineissa ja yliopistoissa (esim. TTY) järjestetyt vastaavantasoiset kurssit soveltuvat. Kurssien korvaavuudesta on sovittava ympäristöpolitiikan professorin kanssa.

Osaamistavoitteet

Perehdyttää laaja-alaisesti ympäristöpolitiikan osa-alueisiin.

Sisältö

Erikoiskursseja sopimuksen mukaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Esseet ja seminaaripäiväkirjat kussakin tapauksessa erikseen sovitullatavalla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Syventävät opinnot (Ympäristöpolitiikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu