x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPOS7 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Ympäristöpolitiikka
Vastuuhenkilö
Ympäristöpolitiikan professori

Osaamistavoitteet

Itsenäisen tieteellisen työskentelyn hallinta.

Sisältö

Pro gradu -tutkielman laadinta. Kirjallinen kypsyysnäyte, joka tarkastetaan vain sisällön osalta, mikäli vastaava kypsyysnäyte on suoritettu jo aiemmin kandidaatintutkielman yhteydessä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Syventävät opinnot (Ympäristöpolitiikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu