x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPOS6 Pro gradu -seminaari 8 op
Vastuutaho
Ympäristöpolitiikka
Vastuuhenkilö
Ympäristöpolitiikan professori
Edeltävät opinnot
Oheislukemisto Ks. YPA5

Osaamistavoitteet

Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielmansa. Tavoitteena on johdattaa opiskelijat suunnittelemaan ja toteuttamaan koko tutkimusprosessi sekä puolustamaan näkemyksiään ja tutkimustuloksaan tieteellisellä ja käytännön foorumilla. Erityistä huomiota kiinnitetään tutkimusongelman asettamiseen, rajaamiseen sekä tutkimussuunnitelman laadintaan.

Sisältö

Koko tutkimusprosessi ongelman asettamisesta, rajaamisesta ja teoreettisen viitekehyksen laadinnasta aina tutkimustulosten esittämiseen ja raportointiin asti, ryhmässä ja yksin työskennellen. Työskentely on seminaarimuotoista. Seminaarissa käsitellään tutkimuksen laadintaprosessiin sekä tutkielmien aihepiiriin liittyvää kirjallisuutta ja tutkimuksia sekä osanottajien laatimia ongelmapapereita ja tutkimussuunnitelmia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 40 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Seminaariraporttien esittäminen ja aktiivinen keskustelu osanottajien tutkielmapapereista.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Suosituksena 4. vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Syventävät opinnot (Ympäristöpolitiikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu