x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPOS5 Dynaaminen ajattelu: tutkimus ja metodologia 10 op
Vastuutaho
Ympäristöpolitiikka
Vastuuhenkilö
Ympäristöpolitiikan professori
Edeltävät opinnot
Edeltävät opinnot: YPA8.

Yleiskuvaus

Luentoseminaari, johon sisältyy kirjallisuuteen perustuvia harjoitustöitä.

Osaamistavoitteet

Vahvistaa edellytyksiä käyttää ja arvioida kriittisesti ympäristöpoliittisen tutkimuksen menetelmiä.

Sisältö

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen ajattelutapojen esittely ja niihin harjaantuminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 40 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritustapa: Oheiskirjallisuuteen nojautuva luentoseminaari sekä seminaarissa pidettävät kirjallisuuteen perustuvat keskusteluistunnot.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Maisteritutkinnon 1. vuosi, I periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

– Haila: Retkeilyn rikkaus. Luonto ympäristökriisin aikakaudella. Taide, 2004.

– Haila–Dyke (toim.): How Nature Speaks. The Dynamics of the Human Ecological Condition. Duke University Press 2006.

– Whatmore: Hybrid Geographies. Natures, Cultures, Spaces. Sage 2002.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Syventävät opinnot (Ympäristöpolitiikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu