x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPOS3 Ympäristöpolitiikan välineet ja vaikutuskeinot, 10 op
Vastuutaho
Ympäristöpolitiikka
Vastuuhenkilö
Ympäristöpolitiikan yliassistentti
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on syventää ympäristöpolitiikan välineiden ja vaikutuskeinojen tuntemusta sekä perehdyttää niiden soveltamiseen ja niitä koskeviin kansainvälisiin kokemuksiin ja arvioihin.

Sisältö

Suomen- tai englanninkielisen erikoiskurssin painotus vaihtelee vuosittain seuraavilla aihealueilla: ympäristöongelmat ja demokratia, neuvottelujen ja osallistumisjärjestelmien kehittäminen, ympäristökonfliktien sovittelu, vaikutuskeinot ja niiden arviointi, arvottamismenetelmät ympäristöpolitiikan päätöksenteossa, vaikutusten arvioinnin menetelmät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritustapa: Erikoiskurssi tai erikseen sovittava harjoitustyö tai kirjallisuuskuulustelu:
– Kenny–Meadowcroft (eds): Planning Sustainability. Routledge, London 1999.
– Sairinen: Regulatory Reform of Finnish Environmental Policy. Helsinki University of Technology, Espoo 2000.
– Bäcklund–Häkli–Schulman (toim.): Osalliset ja osaajat. Kansalaiset kaupungin suunnittelussa. Vastapaino 2002.
– Jordan–Wurzel–Zito (toim.): New Instruments of Environmental Governance? National Experiences and Prospects. Routledge 2003.
– Durant-Fiorino-O’Leary (eds): Environmental Governance Reconsidered. Challenges, Choices, Opportunities. MIT Press, 2004.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät
4. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Syventävät opinnot (Ympäristöpolitiikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu