x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
LASKS140 Financial Statement Analysis 8 ECTS
Organised by
Accounting and Finance
Person in charge
Lili Kihn
Preceding studies
Compulsory:

Learning outcomes

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää tilinpäätöksen tulkintaan ja analysointiin käyttäen hyväksi sekä suoriteperusteisia tunnuslukuja että rahavirtoihin pohjautuvaa lähestymistapaa ja luoda näin edellytyksiä yritysten taloudellisten toimintaedellytysten arvioinnille.

Contents

Peruskäsitteitä, tilinpäätösinformaatio, tuloslaskelman ja taseen arviointi, tuloslaskelman ja taseen standardointi, toimintaedellytysten perinteiset tunnusluvut, tilinpäätöksen osakekohtaiset tunnusluvut, tilinpäätösperusteiset rahoituslaskelmat, yrityksen arvon määritys tilinpäätöksistä, tilinpäätösanalyysin erityiskysymyksiä.

Teaching methods

Luennot, harjoitukset, lopputentti.

Teaching language

Finnish

Modes of study

Evaluation

Numeric 1-5.

Study materials

1. Kallunki–Kytönen, Uusi tilinpäätösanalyysi, 5. (tai uudempi) painos. Talentum Media Oy 2004.

2. Kallunki–Lantto–Sahlström,Tilinpäätösanalyysi IFRS-maailmassa. Talentum Media Oy. 2008.

3. Revsine–Collins–Johnson, Financial Reporting & Analysis; 3rd edition (tai uudempi). Prentice Hall 2005. Luennoitsijan ilmoittamin osin.

Further information

Opintojakson järjestäminen ratkaistaan lukuvuosittain eikä sitä välttämättä luennoida joka vuosi.

Belongs to following study modules

School of Management
Voluntary Advanced Studies in Accounting (Accounting and Finance)
School of Management
Advanced Studies in Accounting (Accounting and Finance)
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Management