x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
LASKS251 Current Issues in Accounting 8 ECTS
Organised by
Accounting and Finance

General description

Tarvittaessa järjestettävä kurssi, jolla voidaan käsitellä ajankohtaisia asioita laskentatoimen kentällä.

Learning outcomes

Kurssin tavoitteena on käsitellä laskentatoimen ajankohtaisia aiheita.

Contents

Määräytyy kurssin aihepiirin mukaan.

Teaching language

Finnish, English

Modes of study

Suoritustapa vaihtelee kulloisenkin kurssisisällön mukaisesti.

Evaluation

Numeric 1-5.

Further information

Opintojakson järjestäminen ratkaistaan lukuvuosittain eikä sitä välttämättä luennoida joka vuosi.

Belongs to following study modules

School of Management
Voluntary Advanced Studies in Accounting (Accounting and Finance)
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
-
School of Management