x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MARKP022 Markkinoinnin perusteet 5 op
Vastuutaho
Yrityksen taloustiede, markkinointi
Vastuuhenkilö
Lehtori ja professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot markkinoinnin keskeisten osa-alueiden sisällöistä, joita markkinoinnin myöhemmät opintojaksot syventävät.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan markkinoinnin erilaisia lähestymistapoja, sisäisiä ja ulkoisia toimintaympäristöjä sekä markkinoinnin päätösmuuttujia. Painopisteenä ovat asiakassuhteiden johtamiseen ja markkinoinnin suunnitteluun liittyvät näkökohdat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

  1. Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane: Marketing Management, Prentice Hall, 2006 tai uudempi (luennoitsijan esittämässä laajuudessa).
  2. Artikkeleita ja ajankohtaismateriaalia luennoitsijan osoituksen mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Markkinoinnin perusopinnot (Yrityksen taloustiede, markkinointi)
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu