x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTALA120 Taloustieteen matematiikka I 6 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija matemaattisten menetelmien käyttöön talousteoreettisten ongelmien ratkaisussa.

Sisältö

Kurssilla käsitellään matriisilaskentaa, differentiaalilaskentaa, staattisia optimointimenetelmiä ja näiden sovelluksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 42 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritetaan luentoihin, harjoituksiin ja oheiskirjallisuuteen perustuvalla loppukokeella tai kahdella välikokeella.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Chiang-Wainwright: Fundamental Methods of Mathematical Economics, 4th Editition. McGraw-Hill 2004.
2. Klein: Mathematical Methods for Economics, 2nd Edition. Addison Wesley 2002.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Teoria ja menetelmät (Kansantaloustiede)
Johtamiskorkeakoulu
Metodiopinnot (Yrityksen taloustiede, laskentatoimi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu