x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LASKA251 Laskentatoimen ajankohtaiskysymyksiä 6 op
Vastuutaho
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi

Yleiskuvaus

Tarvittaessa järjestettävä kurssi, jolla voidaan käsitellä laskentatoimen ajankohtaiskysymyksiä.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on käsitellä ajankohtaisia kysymyksiä laskentatoimessa.

Sisältö

Määräytyy kurssin aihepiirin mukaan.

Toteutustavat

Kurssi voidaan luennoida sisällöstä riippuen suomeksi tai englanniksi.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritustapa vaihtelee kulloisenkin kurssisisällön mukaisesti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opintojakson järjestäminen ratkaistaan lukuvuosittain eikä sitä välttämättä luennoida joka vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu