x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LASKA100 Laskentatoimi ja talousjohtaminen 6 op
Vastuutaho
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Laskentatoimen lehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää laskentatoimen roolin ja merkityksen talous- ja liiketoimintajohtamisen tukena sekä omaa valmiuksia tuottaa ja analysoida informaatiota päätöksenteon tueksi sekä valmiuksia kyseenalaistaa ja kehittää laskentajärjestelmiä.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään johdon laskentatoimen erityiskysymyksiä mm. seuraavilta aihealueilta: toimintojohtaminen, tunnuslukujohtaminen, kokonaisvaltaiset mittaristot, investointipäätöksenteko, budjetointi ja tulosyksikköorganisaation talousjohtaminen

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot, harjoitukset, vierailijaluennot erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaan..

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Horgren - Bhimani - Foster - Datar: Management and Cost Accounting. Uusin painos. Prentice Hall. Luennoitsijan ilmoittamin osin.

2. Malmi - Peltola - Toivanen: Balanced scorecard, rakenna ja sovella tehokkaasti. Uusin painos. Jyväskylä.

3. Partanen: Talousviestintä johtamisen tukena. Jyväskylä, 2007.

4. Ståhle - Kyläheiko - Sandström - Virkkunen: Epävarmuus hallintaan - yrityksen uudistumiskyky ja vaihtoehdot. Jyväskylä, 2002. Luennoitsijan ilmoittamin osin.

5. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Luento- ja harjoitusmateriaalit jaetaan opiskelijoille Moodle-oppimisalustan kautta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu