x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LASKA065 Sijoitustoiminnan perusteet 6 op
Vastuutaho
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Kurssi järjestetään yhteistyössä Boomi ry:n sekä Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulun yhteistyönä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa kokonaisvaltainen kuva käytännön sijoitustoimintaan eri markkinaosapuolten näkökulmista.

Sisältö

Aiheeseen perehdytään tarkastelemalla eri sijoitusinstrumenttien käyttöä, analysointia, verotusta ja markkinointia sekä kaupankäyntiä, -strategioita ja -valvontaa kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Luennoitsijoina toimivat rahoitusalan ammattilaiset Suomen johtavista pankeista, pankkiiriliikkeistä, vakuutusyhtiöistä sekä valvontaviranomaisista.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

1. Alkutentti erikseen ilmoitettavasta kirjallisuudesta.
2. Aktiivinen osallistuminen luento-opetukseen
3. Oppimispäiväkirja luentoihin ja oheislukemistoon perustuen.
4. Lopputentti

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssin kokonaisarvosana muodostuu alkutentin, oppimispäiväkirjan sekä luentokuulustelun perusteella.

Lisätietoja

Opintojakson järjestäminen ratkaistaan lukuvuosittain eikä sitä välttämättä luennoida joka vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu