x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LASKP200 Talousmatematiikan perusteet 3 op
Vastuutaho
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Tuntiopettaja

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa välttämättömät perustiedot taloustieteissä tarvittavassa matematiikassa.

Sisältö

Opintojakso sisältää seuraavat aihealueet: korot, lainat, indeksit sekä differentiaali- ja integraalilaskentaa. Kurssin pääpaino on finanssimatematiikassa.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

TaY:n läsnäolevilta tutkinto-opiskelijoilta ei peritä opintomaksua.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Kurssin järjestämisestä vastaa avoin yliopisto.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot, harjoitukset ja tentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Lisätietoja

Opintojaksolla ei ole vastaavuutta muihin johtamiskorkeakoulun opintojaksoihin, eikä sillä voi korvata esim. kansantaloustieteen opintoihin kuuluvia taloustieteen matematiikan jaksoja.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset sivuaine- ja metodiopinnot (Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu