x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
LASKP010 Introduction to Financial Accounting 5 ECTS
Organised by
Accounting and Finance
Person in charge
Laskentatoimen lehtori

General description

Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot yrityksen kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja sen analysoinnista käyttäjän näkökulmasta.

Learning outcomes

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on yleiskuva kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen periaatteista hyväksikäyttäjän näkökulmasta. Opiskelija on perehtynyt tilinpäätösasiakirjojen sisältöön ja tulkintaan.

Contents

Tilinpäätösraporttien sisältö ja laatiminen, kirjanpidon ja tilinpäätöksen periaatteet, kassavirtalaskelmat.

Teaching language

Finnish

Modes of study

Luennot ja niihin sisältyvät harjoitukset, kirjallinen kuulustelu.

Evaluation

Numeric 1-5.

Recommended year of study

1. year autumn

Study materials

1. Luennot ja niihin sisältyvät harjoitukset

2. Stolowy-Lebas: Corporate Financial Reporting, a Global Perspective.  Thomson, 2002 tai uudempi.  Luennoitsijan ilmoittamin osin.

3. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Belongs to following study modules

School of Management
School of Management
Compulsory Minor Subjects (Financial Administr. and Public Sector Accounting)
School of Management
School of Management
Basic Studies in Accounting (Accounting and Finance)
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Management