x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KUTAS9 Master´s Thesis 40 ECTS
Organised by
Local Public Economics
Person in charge
Kunnallistalouden professorit
Preceding studies
Kandidaatin tutkinto

Learning outcomes

Perehdyttää tieteelliseen ajatteluun ja tutkimustyöhön laatimalla tutkielma jostain kunnallistalouden alaan kuuluvasta aiheesta. Tutkielman tulee muodostaa kokonaisuus, joka osoittaa perehtyneisyyttä aihetta koskevaan tieteelliseen tutkimukseen, kykyä aiheen teoreettiseen jäsentämiseen, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa ja tieteellisen kirjoittamisen taitoa.

Contents

Tutkielma laaditaan professorin johdolla ja hänen hyväksymästään aiheesta. Tutkielma voidaan, jos aihe on siihen sopiva, laatia professorin suostumuksella myös ryhmätyönä. Edellytyksenä on, että kunkin opiskelijan laatima osuus on selvästi erotettavissa ja siihen tarvittava työmäärä vastaa kunkin tekijän osalta yksin tehdyn tutkielman laatimiseen vaadittavaa työpanosta.

Modes of study

1 Tutkielman laatiminen
2 Ennen tutkielman laatimista opiskelijan on kirjoitettava professorin määräämät harjoitusaineet. Aineita kirjoitetaan yksi tai useampia, enintään kuitenkin kolme. Harjoitusaine kirjoitetaan tutkielman aihepiiristä ja sen tehtävänä on valmentaa tutkielman kirjoittamista varten. Harjoitusaineen tarkastaa professorin ohella myös suomen kielen opettaja. Harjitusainetta ei edellytetä opiskelijalta, joka on tehnyt harjoitusaineen kandidaatin tutkielman yhteydessä.
3 Tutkielman laatimisen jälkeen opiskelijan on suoritettava kypsyysnäyte. Sen tulee osoittaa, että opiskelijalla on hyvä äidinkielen taito ja että hän on perehtynyt tutkielman aihepiiriin. Asiallisen sisällön ohella kiinnitetään kypsyysnäytteen arvostelussa huomiota siihen, että kijoitus on johdonmukainen, selkeä ja kielellisesti moitteeton. Tutkielma ja siihen liittyvä kypsyysnäyte arvostellaan yhtenä kokonaisuutena.

Evaluation

Approbatur-laudatur.

Belongs to following study modules

School of Management
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
-
School of Management