x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KUTAS8 Research Seminar 10 ECTS
Organised by
Local Public Economics
Person in charge
Kunnallistalouden professorit
Preceding studies
Kandidaatin tutkinto

Learning outcomes

Opiskelijan valmiuksien kehittäminen kunnallistalouden empiiristen ja teoreettisten ongelmien analysointiin ja itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön.

Contents

Opintojakso koostuu seminaarityöskentelystä ja kirjallisista töistä.

Teaching methods

Lukuvuoden mittainen seminnarityöskentely.

Teaching language

Finnish

Modes of study

Seminaarityöskentelyyn kuuluu seminaarin vetäjän osoittamalla tavalla seminaaritöiden tekeminen ja opponointi sekä pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelman esittäminen

Evaluation

Pass/fail.

Belongs to following study modules

School of Management
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Management