x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUTAS15 Yhteiskunnallinen laskentatoimi 4 op
Vastuutaho
Kunnallistalous
Vastuuhenkilö
Kunnallistalouden professori
Edeltävät opinnot
Perus-ja aineopinnot.

Yleiskuvaus

Pääaineopiskelijoille pakollinen opintojakso

Osaamistavoitteet

Kurssi perehdyttää laskenta- ja arviointi-informaation rooliin yhteiskuntataloudellisessa päätöksenteossa erityisesti taloudellisten vaikutusten arvioinnin ja mittaamisen näkökulmasta.

Sisältö

- yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi taloudellisessa päätöksenteossa
- kustannus-hyöty- ja kustannus-vaikuttavuusanalyysin käsite, lajityypit ja tulkinta
- vaikutusten mittaamisen teoria ja käsitteet
- arviointi- ja mittausinformaation rooli julkishallinnon reformeissa

Toteutustavat

Kurssi järjestetään kirjallisuuskuulusteluna.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjallinen tentti arvioidaan asteikolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Maisteriopintojen 1. vuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Fuguitt, Diana & Wilcox, Shanton J.(1999). Cost-Benefit Analysis for Public Sector Decision Makers. Westport, Connecticut: Quorum Books.

2. Smith, Peter (ed.)(1996). Measuring Outcome in the Public Sector. London: Taylor & Francis.

3. Moynihan, Donald P. (2008). The Dynamics of Performance Management. Constructing Infomation and Reform. Washington D.C.: Georgetown University Press.

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Syventävät opinnot (Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset syventävät opinnot (Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu