x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KUTAS2 Theory of Public Sector Accounting 6 ECTS
Organised by
Local Public Economics
Person in charge
Professori Pentti Meklin

Learning outcomes

Perehdyttää julkisen sektorin ja voittoa tavoittelemattomien (nonprofit) organisaatioiden laskentatoimen teorioihin sekä kotimaisiin että kansainvälisiin kehityssuuntiin.

Contents

Perehdyttää julkisen sektorin ja voittoa tavoittelemattomien (nonprofit) organisaatioiden laskentatoimen teorioihin sekä kotimaisiin että kansainvälisiin kehityssuuntiin.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 25 h 0 h

Luentoihin sisältyy seminaarimuotoista työskentelyä

Teaching language

Finnish

Modes of study

Evaluation

Numeric 1-5.

Recommended year of study

4. year autumn
5. year autumn

Study materials

Meyr, Rethinking Performance Measurement. Beyond the Balanced Scorecard. Cambridge University Press 2002; Näsi, Laskenta-ajattelun kehitys viime vuosisadan puolivälistä nykypäiviin. 1990; Erikseen nimettävät kansainväliset julkissektorin laskentatoimen standardit; Julkissektorin laskentatoimen teoriaa käsittelevä muu aineisto.

Belongs to following study modules

School of Management
Advanced Studies in Financial Management and Public Sector Accounting (Financial Administr. and Public Sector Accounting)
School of Management
School of Management
Advanced Studies in Financial Management and Public Sector Accounting (Financial Administr. and Public Sector Accounting)
School of Management
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Management