x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LASKP070 Liikekirjanpidon perusteet 5 op
Vastuutaho
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Laskentatoimen lehtori

Yleiskuvaus

Opintojakso antaa perustiedot yrityksen kirjanpidon perusteista, kirjanpitoprosessista, liiketapahtumien kirjaamisesta ja tilinpäätöksen laatimisesta.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija on perehtynyt kirjanpitoinformaation tuottamiseen. Opiskelijalla on kirjanpidosta perustiedot ja hän ymmärtää kirjanpidon ja tilinpäätöksen merkityksestä yrityksen taloudellisen aseman ja tuloksen muodostumisen kannalta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy kirjaamaan tavanomaisia liiketapahtumia tiliristikoille ja tekemään tiliristikoilla tilinpäätöksen.

Sisältö

Kirjanpidon peruskäsitteet, erityyppiset liiketapahtumat, kirjanpidon tiliryhmät ja kirjaussäännöt, peruskirjausten tekeminen tiliristikoilla, arvonlisäveron kirjanpidolliset kytkennät, palkanmaksukirjaukset, tilien päättäminen tiliristikkokirjanpidossa sekä tilinpäätöksen laatiminen.

Toteutustavat

Kurssi toteutetaan Moodle-oppimisalustalla. Ennen opintojakson alkua kurssille hyväksytyille opiskelijoille järjestetään kurssin esittelytilaisuus. Kurssin jaksoilla on viikkoaikataulut.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arvosanaan vaikuttavia viikkotehtäviä palautetaan viikoittain.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Verkossa suoritettavat harjoitustehtävät.                                                       
2. Ihantola – Leppänen – Kuhanen – Sivonen: Yrityksen kirjanpidon perusteet ja sovellusharjoitukset, Gaudeamus, 2008 tai uudempi.  Luennoitsijan ilmoittamin osin.
3.  Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Perusopinnot (Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
Kunnallistalouden perusopinnot (Kunnallistalous)
Johtamiskorkeakoulu
Perusopinnot (Yrityksen taloustiede, laskentatoimi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu