x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILAP1B Johdatus finanssihallintoon ja julkis- yhteisöjen laskentatoimeen: Kansallinen osa 3 op
Vastuutaho
Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Julkisyhteisöjen laskentatoimen professori

Osaamistavoitteet

Perehdyttää Suomen julkistalouden systematiikkaan, erityisesti valtion taloushallinnon perusteisiin, taloussuunnitteluun ja seurantajärjestelmään sekä talouden valvontaan.

Sisältö

1. Suomen julkistalous
2. Valtion taloushallinto ja –suunnittelujärjestelmä
3. Budjetointi, maksuliikenne, kirjanpito ja tilinpäätös
4. Valtion muu laskentatoimi
5. Talouden valvonta

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentosarja ja kirjat, jotka tentitään yhtä aikaa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaali kurssisivuilla

 

Kirjallisuus:

1. Etelälahti, Kiviniemi, Strömberg & Vehkamäki: Valtionhallinnon perusteet. Edita, Helsinki 2008.

2. Pöllä & Etelälahti: Valtion uudistunut taloushallinto. WSOY, Helsinki 2002.

 

Lainsäädäntö:

Perustuslain valtion taloutta koskeva luku, Valtion talousarviolaki ja -asetus

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Perusopinnot (Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
Kunnallistalouden perusopinnot (Kunnallistalous)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu