x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
FILAP1B Introduction to Financial Management & Public Sector Accounting: Finnish National System 3 ECTS
Organised by
Financial Administr. and Public Sector Accounting
Person in charge
Professori Lasse Oulasvirta

Learning outcomes

Perehdyttää Suomen julkistalouden systematiikkaan, erityisesti valtion taloushallinnon perusteisiin, taloussuunnitteluun ja seurantajärjestelmään sekä talouden valvontaan.

Contents

1 Suomen julkistalous
2 Valtion taloushallinto ja –suunnittelujärjestelmä
3 Budjetointi, maksuliikenne, kirjanpito ja tilinpäätös
4 Valtion muu laskentatoimi
5 Talouden valvonta

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures

Teaching language

Finnish

Modes of study

Luentosarja ja kirjat, jotka tentitään yhtä aikaa.

Evaluation

Numeric 1-5.

Recommended year of study

1. year autumn

Study materials

Luentomateriaali kurssivuilla

Kirjallisuus:

1 Meklin, Pentti: Valtiontalouden perusteet, 4. p. EDITA Publishing Oy, Helsinki 2002.

2 Pöllä-Etelälahti: Valtion uudistunut taloushallinto. WSOY, Helsinki 2002.

Lainsäädäntö:

Perustuslain valtion taloutta koskeva luku, Valtion talousarviolaki ja -asetus

Belongs to following study modules

School of Management
School of Management
Basic Studies in Financial Management and Public Sector Accounting (Financial Administr. and Public Sector Accounting)
School of Management
Basic Studies in Local Public Economics (Local Public Economics)
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Management