x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILAP1A Johdatus finanssihallintoon ja julkisyhteisöjen laskentatoimeen: KV-osa 3 op
Vastuutaho
Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Professori Pertti Ahonen

Osaamistavoitteet

Perehdyttää EU:n talousjohtamiseen ja oppiaineen käsitetaustaan hallintotieteissä.

Sisältö

Luentokurssin aiheena on EU:n talouden johtaminen. Lisäksi luentokurssin kuulustelussa tentitään tutkintovaaatimusten mukainen teos, joka asettaa sekä FILAP1a:ta että FILAP1b:tä niiden tutkimusyhteyksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Kurssikirjallisuus:
1. Luentomateriaali
2. Salminen, Ari: Julkisen toiminnan johtaminen: hallintotieteen perusteet. Helsinki 2004 tai uudempi.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Perusopinnot (Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
Kunnallistalouden perusopinnot (Kunnallistalous)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu