x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKYY6 Tiedonhankintataidot aineopinnoissa 1 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/YKY
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Ajoitus:
Kandidaatintutkielma/seminaarivaihe, substanssiopetuksen yhteydessä. Ks. oman pääaineesi opetussuunnitelma.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii oman tieteenalansa systemaattisen aiheenmukaisen tiedonhankinnan kirjaston tarjoamista eri tiedonlähteistä ja oppii myös hyödyntämään taitojaan oman työn laatimisessa. Opiskelija hallitsee tiedontarpeen käsitteellisen jäsentämisen ja hakusanojen muodostamisen. Opiskelija osaa arvioida eri tiedonlähteitä ja niiden laatua sekä tuntee viitteidenhallinnan apuvälineitä.

Sisältö

- oman tiedontarpeen käsitteellinen jäsentäminen
- oman tieteenalan ja oppiaineen tärkeimmät tiedonlähteet ja tiedon rakenne
- hakutavat: suunnitelmallinen tiedonhakuprosessi ja hakustrategiat
- tiedonhankinta kattavasti omasta tutkimusaiheesta ja prosessin sekä tulosten analysointi
- perehtyminen viitteidenhallintaan ja viitteidenhallinnan apuvälineisiin ja niiden käyttämiseen tieteellisen tekstin tuottamisessa
- aineistojen arviointi ja tiedon käytön eettiset piirteet

Toteutustavat

Kirjaston osuus opetuksesta: lähiopetusta kirjaston opetusluokassa, verkko-opiskelua.

Vaadittavat opintosuoritukset

Ohjeet pääaineen opetusohjelmassa

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Vastuuoppiaineet:
Oppiaineet
Käytännön toteutus:
Pääkirjasto ja ainelaitokset yhteistyössä

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yliopistopalvelut
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö