x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
FILAS3 Theories of Auditing 6 ECTS
Organised by
Financial Administr. and Public Sector Accounting
Person in charge
Professori Lasse Oulasvirta

Learning outcomes

Perehdyttää tarkastuksen menetelmäteoriaan ja tilastotieteelliseen tarkastukseen.

Contents

1 Tarkastuksen funktio ja professiokehitys.
2 Tarkastuksen menetelmäteoria.
3 Tilastotieteellinen otantatarkastus

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures
Exercises

Luennot ja harjoitukset yhteensä n. 15 h

Teaching language

Finnish

Modes of study

Kirjallinen kuulustelu, jossa suoritetaan sekä luennot että kirjallisuus

Evaluation

Numeric 1-5.

Recommended year of study

4. year autumn

Study materials

Guy, Dan–Carmichael, Douglas–Whittington, Ray, Audit Sampling. An Introduction. John Wiley & Sons 2002; Opettajan osoittamat artikkelit; Taylor, Donald–Glezen, William, Auditing: An Assertion Approach. 1997.

Belongs to following study modules

School of Management
Advanced Studies in Financial Management and Public Sector Accounting (Financial Administr. and Public Sector Accounting)
School of Management
Advanced Studies in Accounting (Accounting and Finance)
School of Management
Advanced Studies in Financial Management and Public Sector Accounting (Financial Administr. and Public Sector Accounting)
School of Management
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Management