x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
LASKS010 Advanced Course in Empirical Financial Accounting and Auditing 8 ECTS
Organised by
Accounting and Finance
Person in charge
Laskentatoimen professori ja tuntiopettajat
Preceding studies
Opiskelijalla tulee olla suoritettuna perus- ja aineopinnot tai vastaava tietämys laskentatoimesta.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys tuloslaskennan ja tilintarkastuksen tutkimuksen viimeaikaisista suuntauksista ja tutkimusteemoista. Lisäksi suorittaessaan opintojaksoa opiskelija kehittää valmiuksiaan suulliseen esiintymiseen ja ryhmätyöskentelyyn.

Contents

Kurssimateriaalina käytetään tieteellisissä aikakauskirjoissa julkaistuja artikkeleita. Opintojakso toteutetaan seminaarityyppisenä.

Teaching methods

Alkutentti, luennot, harjoitustyöt ja seminaaritilaisuudet.

Modes of study

1. Alkutentti tutkimusalueen traditiosta ja metodeista.
2. Seminaaritilaisuudet ja niihin liittyvät suulliset ja kirjalliset tehtävät
3. Kirjallinen raportti

Evaluation

Numeric 1-5.

Study materials

1. Deegan C, Financial accounting theory. McGraw-Hill (uusin painos)

2. Heiskanen Kihn–Näsi (toim.) Näkökulmia laskentatoimeen ja tilintarkastukseen.Tampereen Yliopistopaino Oy.

3. Muu luennoitsijan osoittama materiaali

Further information

Kurssi järjestetään vähintään joka toinen vuosi, järjestämisestä ilmoitetaan erikseen.

Belongs to following study modules

School of Management
Voluntary Advanced Studies in Accounting (Accounting and Finance)
School of Management
Advanced Studies in Accounting (Accounting and Finance)
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Management