x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VOIKS2 Eurooppalainen vero-oikeus 6 op
Vastuutaho
Vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Vero-oikeuden professori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy eurooppalaiseen vero-oikeuteen ja sen oikeuslähteisiin sekä verotuksen harmonisointiin Euroopan unionissa.

Sisältö

1 EU:n veropolitiikka
2 Perustamissopimuksen veromääräykset
3 Verotusta koskevat direktiivit
4 Verotuksen harmonisointi Euroopan unionissa
5 EU:n vaikutus Suomen verolainsäädäntöön ja verotukseen
6 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö veroasioissa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Tentti, jossa suoritetaan luennot, luennoilla osoitettu aineisto ja kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Helminen: EU-vero-oikeus, 2008
  2. Rother: Eurooppaoikeus ja arvonlisäverotus, 2003
  3. Mäenpää: Eurooppalainen hallinto-oikeus, 2001, s. 1–249 ja 356–421
  4. 3–5 lukuvuosittain vaihtuvaa artikkelia tai vastaava määrä muuta ajankohtaista. Aineisto ilmoitetaan oppiaineen kotisivuilla ja ilmoitustaululla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset syventävät opinnot (Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu