Opinto-oppaat 2011–2012
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILAS4 Yhteiskuntalaskentatoimen tutkimus 4 op
Vastuutaho
Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Yliassistentti Pekka Valkama

Osaamistavoitteet

Opintojakso perehdyttää yhteiskuntataloudellisen päätöksenteon problematiikkaan, yhteiskuntataloudellisen ja sosiaalisen laskentatoimen näkökulmiin, laskentatoimen roolin teoreettiseen ymmärtämiseen yhteiskuntataloudellisessa päätöksenteossa ja erityisesti julkisissa organisaatioissa sekä teemaa koskevien arviointien tekemiseen, tulkintaan ja tutkimukselliseen analyysiin.

Sisältö

1 Taloudellinen päätöksenteko yhteiskunnallisessa ja poliittis-hallinnollisessa kontekstissa.
2 Yhteiskuntataloudelliset mittarit päätöksen teossa – laskentatoimen ja arvioinnin informaatio poliittisissa prosesseissa ja julkisissa investointiprojekteissa.
3 Yhteiskuntataloudellisten hankkeiden, ohjelmien ja kokonaisuuksien taloudellinen analyysi ja tätä koskeva tutkimus.

Toteutustavat

Luento-opetukseen sisältyy harjoituksia

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu, jossa suoritetaan yhtenä kokonaisuutena luennot, kirja ja artikkelit

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Fuguitt, Diana–Wilcox, Shanton J, Cost-benefit Analysis for Public Sector Decision Makers. Quorum books 1999; Luennoitsijan osoittamina viisi tai kuusi artikkelia.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu