x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILAS3 Tarkastusteoriat 6 op
Vastuutaho
Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Julkisyhteisöjen laskentatoimen professori

Osaamistavoitteet

Perehdyttää tarkastuksen menetelmäteoriaan ja tilastotieteelliseen tarkastukseen.

Sisältö

1. Tarkastuksen funktio ja professiokehitys
2. Tarkastuksen menetelmäteoria
3. Tilastotieteellinen otantatarkastus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Luennot ja harjoitukset yhteensä n. 15 h

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu, jossa suoritetaan sekä luennot että kirjallisuus

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Maisteriopintojen 1. vuoden syksy.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Luentomateriaali ja harjoitukset

Kirjallisuus:

1. Opettajan osoittamat artikkelit.

2. Taylor, Donald & Glezen, William: Auditing: An Assertion Approach. New York 1997 tai uudempi painos.

3. Guy, Dan, Carmichael, Douglas & Whittington, Ray: Audit Sampling. An Introduction. John Wiley & Sons, New York 2002 tai uudempi painos.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Syventävät opinnot (Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset syventävät opinnot (Yrityksen taloustiede, laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset syventävät opinnot (Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu