x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOIKP2 Eurooppaoikeus 3 op
Vastuutaho
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden assistentti / tuntiopettaja
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy Euroopan unionin rakenteeseen, instituutioihin ja päätöksentekojärjestelmään sekä EU-oikeuden ominaispiirteisiin ja keskeisiin sisältöalueisiin.

Sisältö

1 Euroopan oikeudellisen integraation kehityspiirteet
2 Euroopan unionin rakenne ja toimielimet
3 Päätöksentekojärjestelmä
4 EU-oikeuden rakenne ja lähteet
5 EU-oikeuden ja kansallisen oikeuden välinen suhde
6 Yhteismarkkinat: tavaroiden, työvoiman, palveluiden ja pääoman vapaa liikkuvuus
7 Kilpailuoikeuden pääpiirteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakso voidaan suorittaa seuraavilla tavoilla: a) Luentotentti tai b) Kirjallisuustentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuustentti:

1. Ojanen: EU-oikeuden perusteita. 2006 tai uudempi painos.

2. Säädösaineisto: Sopimus Euroopan Unionista ja sopimus Euroopan Unionin toiminnasta sellaisina kuin ne ovat Lissabonin sopimuksella muutettuina (konsolidoitu versio) EUVL 115, 9.5.2008. Euroopan unionin perusoikeuskirja, EYVL C 364, 18.12.2000//EUVL C 303, 14.12.2007.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Oikeustieteiden opinnot (Yritysjuridiikka)
Johtamiskorkeakoulu
Kansainvälinen ja eurooppalainen oikeus (Kansainvälinen ja eurooppalainen oikeus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu