x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJURP015 Johdatus yritysjuridiikkaan 5 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan yliassistentti
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii yritysjuridiikan perusasiat. Yritysoikeussuunnittelun näkökulma korostuu kurssilla - opiskelijan on tarkoitus oppia soveltamaan yritysjuridiikan taitojaan muihin kauppatieteellisiin oppiaineisiin ja yrityksen käytännön toimintaan.

Sisältö

Perehtyminen yritysjuridiikan perusteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Tentissä suoritetaan luennot, luentomateriaali ja kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Hoppu, E.–Hoppu, K.: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. 2007 (luvut 4 - 17). Tällä kurssilla vanha painos ko. teoksesta ei käy.
  • Bruun, N.–von Koskull, A.: Työoikeuden perusteet. 2010 tai uudempi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Yritysjuridiikan perusopinnot (Yritysjuridiikka)
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu