x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
VAKTH015 Practical training 1 5 ECTS
Organised by
Insurance
Person in charge
Vakuutustieteen assistentti

Learning outcomes

Harjoittelujaksojen tavoitteena on tutustuttaa opiskelija vakuutusalan käytännön toimintaan siten, että hänelle muodostuu yhdessä teoriaopintojen kanssa hyvä yleiskuva vakuutusalan toiminnasta ja työtehtävistä.

Contents

Yhden harjoittelujakson vähimmäispituus on kolme kuukautta. Harjoittelujaksot suoritetaan yhdenjaksoisesti. Poikkeustapauksista on sovittava etukäteen assistentin tai harjoittelusta vastaavan henkilön kanssa. Pääaineopiskelijoille harjoittelu on pakollinen.

Teaching methods

Suunnitelmallinen ja ohjattu käytännön työskentely harjoittelupaikassa sekä harjoittelun raportointi ohjeiden mukaan. Jakson jälkeen järjestetään palautetilaisuus (2 h).

Modes of study

Evaluation

Pass/fail.

Belongs to following study modules

School of Management
Practical training 1 (Insurance)
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
-
School of Management