x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
VAKTA021 Investment Activities 5 ECTS
Organised by
Insurance
Person in charge
Vakuutustieteen professori
Preceding studies
Compulsory:

Learning outcomes

Antaa yleiskuvaus sijoitustoiminnan käsitteistä ja sijoitustoiminnan merkityksestä sekä sääntelystä vakuutusliiketoiminnassa.

Contents

Riskin käsite, hajauttamishyödyt, sijoituskohteiden valinta, onnistuminen onnistumisen arviointi, sijoitustoiminnan hyödyntäminen vakuutusliiketoiminnassa, vakuutusyhtiöiden valvontaa koskevat määräykset.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 28 h 0 h

Teaching language

Finnish

Modes of study

Evaluation

Numeric 1-5.

Study materials

Kallunki, J-P & Martikainen, M. & Niemelä J. Ammattimainen sijoittaminen. Talentum 2005.

DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL - on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (SOLVENCY II). 2007/0143 (COD). COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES.

Belongs to following study modules

School of Management
Intermediate Studies (Insurance)
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Management