x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
YJURA025 Tort Law 3 ECTS
Organised by
Business Law
Person in charge
Yritysjuridiikan yliopettaja
Preceding studies
Recommended:
Kurssin YJURP020 osalta käy myös vastaava aiempi perusopintokurssi.

Learning outcomes

Opintojaksolla perehdytään vahingonkorvaukseen sekä korvausvelvollisen että korvauksen saavan yrityksen näkökulmasta.

Contents

Vahingonkorvausoikeuden peruskysymykset

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 25 h 0 h

Modes of study

Evaluation

Numeric 1-5.

Study materials

  • Hemmo, M, Vahingonkorvausoikeus 2005.
  • Vakuutussopimuslaki.
  • Luennoilla ilmoitettava aineisto

Further information

Kaikkia vaihtoehtoisia aineopintojaksoja ei järjestetä lukuvuosittain.

Belongs to following study modules

School of Management
Alternative Courses (Business Law)
School of Management
Intermediate Studies (Insurance)
School of Management
Alternative Courses (Business Law)
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Management