x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VOIKH Harjoittelu 6 op
Vastuutaho
Vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Vero-oikeuden yliopettaja tai vero-oikeuden yliassistentti
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy kaikkiin verotoimistossa esiintyviin tehtäviin. Opiskelija kehittää valmiuksiaan verotuspäätösten itsenäiseen suorittamiseen ja vero-oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen, ja opiskelija saa valmiudet vero-oikeudellisten kysymysten analysointiin ja teoreettisen tiedon soveltamiseen käytännössä.

Sisältö

Harjoittelua kolmen kuukauden ajan verotoimistossa.

Harjoitteluun kuuluvia tehtäviä ovat mm.
– palkansaajien, maatilatalouden harjoittajien ja elinkeinonharjoittajien verotus
– valmistelutarkastuksiin liittyvät tehtävät
– muutosverotus
– verovalmistelutietojen tekninen käsittely
– perintö- ja lahjaverotus
– ennakonpidätys- ja varainsiirtoveroasiat
– ennakoiden määrääminen ja niiden muuttaminen
– muutoksenhakuun liittyvät tehtävät
– verotoimiston työsuunnitelmat ja töiden järjestely
– asiakaspalveluun liittyvät tehtävät

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoittelupaikat ja opiskelijoiden sijoittumisen niihin määrää, sitten kun opiskelija on saanut ehdottaa kahta harjoitteluverotoimistoa, oppiaineen esityksestä Verohallinto. Harjoittelijan tehtävät määrää Verohallinto erikseen laaditun harjoitteluohjelman puitteissa.

Harjoittelijan tulee laatia harjoitettusta kirjallinen raportti, jossa mm. selostetaan niitä työtehtäviä, joita opiskelija on harjoittelussa tehnyt. Tarkemmat ohjeet harjoitteluraportista antaa harjoittelua ohjaava opettaja. Harjoittelun päätyttyä opiskelijan tulee luovuttaa harjoitteluraportti opettajalle.

Verohallinto antaa harjoittelun päätyttyä oppiaineelle (ks. vero-oikeuden kotisivut) lausuntonsa harjoitteluohjelman toteutumisesta ja harjoittelijan siitä suoriutumisesta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi 1. ja 2. opintovuoden välisenä aikana. Harjoitteluinfo järjestetään 3. periodilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Muut pakolliset opinnot (Vero-oikeus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu