x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJURA096 Immateriaalioikeus 3 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan tuntiopettaja
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille perustiedot immateriaalioikeuksista ja niiden hyödyntämisestä.

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi kaikki immateriaalioikeudet, mutta keskitytään niistä keskeisimpiin eli tekijän-, patentti-, malli- ja tavaramerkkioikeuteen. Immateriaalioikeuksien keskeiset hyödyntämistavat ja niiden merkitys sekä yritys- että muussa toiminnassa kuuluvat myös kurssin sisältöön. Kurssin jälkeen opiskelijat pystyvät paremmin hahmottamaan immateriaalioikeussuojan kytkennät ympäröivään yhteiskuntaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Tentissä suoritetaan luennot, luentomateriaali, säädökset ja kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Haarman, P-L - Mansala, M-L.: Immateriaalioikeuden perusteet. 2007 tai uudempi.
  • Luennoilla ilmoitettavat säädökset.

Lisätietoja

Kaikkia vaihtoehtoisia aineopintojaksoja ei järjestetä lukuvuosittain.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Yritysjuridiikka)
Johtamiskorkeakoulu
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Yritysjuridiikka)
Johtamiskorkeakoulu
Informaatio-oikeus (Informaatio-oikeus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu