x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJURA025 Vahingonkorvausoikeus 3 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan lehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Kurssin YJURP020 osalta käy myös vastaava aiempi perusopintokurssi.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla perehdytään vahingonkorvaukseen sekä korvausvelvollisen että korvauksen saavan yrityksen näkökulmasta.

Sisältö

Vahingonkorvausoikeuden peruskysymykset

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 25 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Tentissä suoritetaan luennot, luentomateriaali, säädökset ja kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Hemmo, M.: Vahingonkorvausoikeus. 2005.
  • Vakuutussopimuslaki.
  • Luennoilla ilmoitettava aineisto.

Lisätietoja

Kaikkia vaihtoehtoisia aineopintojaksoja ei järjestetä lukuvuosittain.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Yritysjuridiikka)
Johtamiskorkeakoulu
Vakuutustieteen aineopinnot (Vakuutustiede)
Johtamiskorkeakoulu
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Yritysjuridiikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu