x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
LASKP080 Introduction to Corporate Finance 5 ECTS
Organised by
Accounting and Finance

Learning outcomes

Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot yrityksen investointipäätöksistä, oman- ja vieraanpääoman ehtoisten rahoitusinstrumenttien arvonmäärityksestä, rahoitusriskeistä ja lyhyen aikavälin rahoitussuunnitteluun liittyvistä kysymyksistä. Opintojaksolla luodaan myös katsaus Suomen rahoitusmarkkinoiden toimintaan ja tilinpäätösanalyysin perusteisiin.

Contents

Rahoitusmarkkinoiden tehtävät ja rakenne, arvopapereiden hinnoittelu, investointilaskelmat, tuotto ja riski, markkinoiden tehokkuus, rahoituspäätökset, lyhyen aikavälin rahoitussuunnittelu ja tilinpäätöstietojen hyödyntäminen.

Modes of study

Kurssikirjallisuus:
1. Knüpfer – Puttonen: Moderni rahoitus, 4. painos, WSOYpro 2009.
2. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Evaluation

Numeric 1-5.

Recommended year of study

2. year autumn

Opintojakso sopii suoritettavaksi joko 1. tai 2. vuoden syksynä.

Belongs to following study modules

School of Management
School of Management
School of Management
Basic Studies in Accounting (Accounting and Finance)
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Management