x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
LASKA020 Financial Accounting and Financial Reporting 10 ECTS
Organised by
Accounting and Finance
Person in charge
Laskentatoimen lehtori
Preceding studies
Compulsory:
Edeltävät opinnot oltava suoritettu hyvin tiedoin.

General description

Opintojakson pääsisältö koostuu tilinpäätöksen laatimiseen liittyvien ongelmien ratkaisuista ja tilinpäätösraportoinnista.

Learning outcomes

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää, miten tilinpäätöksen laatimiseen liittyvät ongelmat voidaan ratkaista ja miten tehty ratkaisu vaikuttaa tilinpäätösinformaatioon. Opiskelija tunnistaa erot kirjanpidollisen ja verotuksellisen tuloksensuunnittelun välillä.

Contents

Arvostus- ja jaksotusongelman ratkaisu tilinpäätösraporteissa, tilinpäätössuunnittelu verotusnäkökohdat huomioiden.

Teaching language

Finnish

Modes of study

Luennot toteutetaan lähiopetuksena. Kurssiin liittyviä harjoituksia suoritetaan myös Moodle-oppimisalustalla.

Evaluation

Numeric 1-5.

Recommended year of study

2. year autumn

Study materials

1. luennot ja harjoitukset

 

2. Stolowy-Lebas: Corporate Financial Reporting, a Global Perspective.  Thomson, 2002 tai uudempi.  Luennoitsijan ilmoittamin osin.

 

3.  Ihantola – Leppänen – Kuhanen – Sivonen: Yrityksen kirjanpidon perusteet ja sovellusharjoitukset, Gaudeamus, 2008 tai uudempi.  Luennoitsijan ilmoittamin osin.

 

4.  Leppiniemi: Tilinpäätös- ja verosuunnittelu. WSOY, uusin painos.  Luennoitsijan ilmoittamin osin

5.  Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali 

Belongs to following study modules

School of Management
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Management