x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
LASKP070 Introduction to Bookkeeping 5 ECTS
Organised by
Accounting and Finance
Person in charge
Laskentatoimen lehtori

General description

Opintojakso antaa perustiedot yrityksen kirjanpidon perusteista, kirjanpitoprosessista, liiketapahtumien kirjaamisesta ja tilinpäätöksen laatimisesta.

Learning outcomes

Opintojaksolla opiskelija on perehtynyt kirjanpitoinformaation tuottamiseen. Opiskelijalla on kirjanpidosta perustiedot ja hän ymmärtää kirjanpidon ja tilinpäätöksen merkityksestä yrityksen taloudellisen aseman ja tuloksen muodostumisen kannalta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy kirjaamaan tavanomaisia liiketapahtumia tiliristikoille ja tekemään tiliristikoilla tilinpäätöksen.

Contents

Kirjanpidon peruskäsitteet, erityyppiset liiketapahtumat, kirjanpidon tiliryhmät ja kirjaussäännöt, peruskirjausten tekeminen tiliristikoilla, arvonlisäveron kirjanpidolliset kytkennät, palkanmaksukirjaukset, tilien päättäminen tiliristikkokirjanpidossa sekä tilinpäätöksen laatiminen.

Teaching methods

Kurssi toteutetaan Moodle-oppimisalustalla. Ennen opintojakson alkua kurssille hyväksytyille opiskelijoille järjestetään kurssin esittelytilaisuus. Kurssin jaksoilla on viikkoaikataulut.

Teaching language

Finnish

Modes of study

Arvosanaan vaikuttavia viikkotehtäviä palautetaan viikoittain.

Evaluation

Numeric 1-5.

Recommended year of study

1. year spring

Study materials

1. Verkossa suoritettavat harjoitustehtävät.
2. Ihantola – Leppänen – Kuhanen – Sivonen: Yrityksen kirjanpidon perusteet ja sovellusharjoitukset, Gaudeamus, 2008 tai uudempi. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
3. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Belongs to following study modules

School of Management
School of Management
Basic Studies in Financial Management and Public Sector Accounting (Financial Administr. and Public Sector Accounting)
School of Management
Basic Studies in Local Public Economics (Local Public Economics)
School of Management
Basic Studies in Accounting (Accounting and Finance)
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
For Open University students only
School of Management