x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VOIKA3 Arvonlisäverotus 5 op
Vastuutaho
Vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Vero-oikeuden tuntiopettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy välillistä verotusta koskeviin aineellisoikeudellisiin säännöksiin ja verotusmenettelyihin.

Sisältö

1 Erilaiset välilliset verot
2 Suomen arvonlisäverojärjestelmän rakenne
3 Yleinen verovelvollisuus ja sen poikkeukset
4 Tavaroiden ja palveluiden myynnin verollisuus
5 Ostovähennysjärjestelmä
6 Oman käytön verotus
7 Yhteisökauppa ja ulkomaankauppa
8 Myyntimaasäännökset
9 Ilmoittamisvelvollisuudet
10 Arvonlisäveron laskeminen ja tilittäminen
11 Ennakkoratkaisut ja ohjaus
12 Muutoksenhaku
13 Arvonlisäverotus EU:ssa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Tentissä suoritetaan luennot, kirjallisuus, säädökset ja muu ilmoitettu materiaali. Tentissä saa käyttää Verolait tai Verosäädökset -teosta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Linnakangas–Juanto: Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus, 2008
  2. Verohallitus: Arvonlisäverovelvollisen opas. Verohallituksen julkaisu 189.04 tai uudempi (julkaisu löytyy osoitteesta http://www.vero.fi)
  3. Äärilä–Nyrhinen: Arvonlisäverotus käytännössä, 2008
  4. Säädökset:
  • Arvonlisäverolaki 1501/1993, Ve 501
  • Arvonlisäveroasetus 50/1994, Ve 502
  • L Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisä- ja valmisteverolainsäädäntöön, 1266/96, Ve 503
  • Neuvoston direktiivi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä, VeEU 201
  • Valmisteverotuslaki 1469/94, Ve 508
  • Tullilaki 1466/94, Ve 520

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu