x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VOIKA1 Perintö-, lahja- ja varainsiirtoverotus 3 op
Vastuutaho
Vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Vero-oikeuden yliopettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa kokonaiskuvan perintö- ja lahjaverotuksesta sekä varainsiirtoverotuksesta.

Sisältö

1 Perintö ja perintöverotus
2 Verovelvollisuus
3 Varat ja velat ja niiden arvostaminen
4 Veron määrä
5 Lahja ja lahjaverotus
6 Yritysvarallisuuden erityiskysymykset
7 Varainsiirtoverotus
8 Veronalaiset ja verovapaat luovutukset
9 Muutoksenhaku

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Tentissä suoritetaan luennot, harjoitukset, kirjallisuus ja säädökset.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Aarnio–Kangas–Puronen: Perunkirjoitusopas, 2000
  2. Puronen: Perintö- ja lahjaverotus, 2008
  3. Puronen: Varainsiirtoverotus, 2007
  4. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:
  • Perintö- ja lahjaverolaki, 378/40, Ve 401
  • Perintökaari, 40/65, Ve 402
  • Avioliittolaki, 234/29, Si 201
  • Varainsiirtoverolaki, 931/96, Ve 406
  • L arvonimistä suoritettavasta verosta 1388/01, Ve 404

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu